Hae ja selaa diagnooseja

Alla olevan haku-toiminnon avulla voit etsiä tietoa harvinaisista diagnooseista. Sivustolla on tällä hetkellä noin 400 diagnoosia, jotka on pääsääntöisesti linkitetty eurooppalaiseen Orphanet-tietokantaan sekä tiedossamme oleviin muihin luotettaviin koti- ja ulkomaisiin lähteisiin. Sivuston diagnoosilista kattaa vain osan tunnetuista harvinaissairauksien diagnooseista ja lista täydentyy edelleen. Voit lähettää tiedon puuttuvasta diagnoosista mahdollisine tietolähteineen yhteydenottolomakkeella. Harvinaiset-verkoston jäsenyhteisöiltä löytyy tietoa omien kohderyhmiensä harvinaisdiagnooseista. Katso myös Muita tietolähteitä -osio, joka kokoaa linkkejä ulkomaisiin harvinaissairauksien tietokantoihin.

Sairauden nimi

Muut nimet

Sensenbrennerin oireyhtymä

Kranioektodermaalinen dysplasia 1, Cranioectodermal dysplasia (CED), Sensenbrenner syndrome, CED, Sensenbrenner syndrome

Shprintzen-Goldbergin oireyhtymä

Marfanoidinen kraniosynostoottinen oireyhtymä, Shprintzen-Goldbergin kraniosynostoottinen oireyhtymä, Marfanoid craniosynostosis syndrome, Shprintzen-Goldberg syndrome , SGS, Marfanoid craniosynostosis syndrome, SGS

Simpson-Golabi-Behmelin oireyhtymä

DGSX, Golabi-Rosen syndrome, SDYS, SGBS, SGBS1, Simpson dysmorphia syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 1, X-linked dysplasia gigantism syndrome

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä

7-dehydrokolesterolireduktaasi-entsyymin puutos, RSH-oireyhtymä, SLO-syndrooma (SLOS), Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS), 7-dehydrocholesterol reductase deficiency, RSH syndrome, SLOS