Vertaistukea

Vertaistuki on merkittävää. Vertaistuki on toisten auttamiseen ja tukemiseen tähtäävää toimintaa: keskinäistä apua, tukea ja kokemusten jakoa. Kun tietää ettei harvinaisuudestaan huolimatta ole tilanteessaan yksin, on helpompi sietää hankalampiakin päiviä. Suomessa yhdistykset ja potilasjärjestöt ovat keskeisiä vertaistuen tarjoajia, ja monella järjestöllä on koulutettuja vertaistukijoita. Vertainen voi löytyä myös verkkokeskusteluryhmistä.

Monimuotoinen vertaistuki

Vertaistuki antaa kokemuksen, ettei ole tilanteessaan yksin. Toinen saman kokenut ihminen tietää, millaista arki sairauden kanssa on. Vertaistuki ja ammattiapu täydentävät toisiaan.

Yhdistykset ja ryhmät

Yhdistykset, järjestöt ja vertaisryhmät tarjoavat mahdollisuuden tiedon ja kokemusten jakamiseen. Monella harvinaisryhmällä on oma diagnoosin mukainen yhdistys.

Verkkovertaisryhmät

Harvinaissairauksissa on usein vaikea löytää vertaistukea. Olemme listanneet harvinaisten sairauksien verkkovertaisryhmiä. Tutustu ja täydennä listaa!

Muita vertaistuen lähteitä

Joskus vertaistukea ei etsinnöistä huolimatta meinaa löytyä. Silloin avuksi voivat olla muut potilasjärjestöt ja kansainväliset harvinaisyhteisöt.