Eurooppalaiset osaamisverkostot

Eurooppalaiset osaamisverkostot (European Reference Networks, ERN) lisäävät ja parantavat yhteistyötä harvinaissairauksien hoidossa diagnosoinnissa, hoidossa ja tutkimuksessa. Verkostojen kautta ammattihenkilöt voivat jakaa tietoa ja osaamista harvinaissairauksista. Harvinaissairaudet on jaettu 24 ryhmään, joille kullekin on vuonna 2017 perustettu oma eurooppalainen osaamisverkosto.

Yhteistyöllä lisää osaamista ja resursseja

EU pyrkii lisäämään jäsenmaiden välistä yhteistyötä muodostamalla eurooppalaisia osaamisverkostoja (European Reference Networks, ERN), joiden kautta ammattihenkilöt voivat jakaa tietoa ja osaamista keskenään myös harvinaisten sairauksien osalta. Yhteistyöllä tavoitellaan jäsenvaltioissa hajallaan olevien niukkojen voimavarojen yhdistämistä. Ensimmäisten 24 osaamisverkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017. Niissä on jäseninä yli 900 eri erikoisalojen yksikköä yli 300 sairaalasta yhteensä 26 EU-maasta.

Terveydenhuollon palveluiden lisäksi yksiköihin ja keskuksiin tulisi myös sosiaaliseen tukeen liittyvää osaamista. Tämä tarkoittaa muun muassa tiiviimpää yhteistyötä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten sekä potilasjärjestöjen välillä.

EU on tuottanut harvinaissairaille ja terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetun tietovideon eurooppalaisten osaamisverkostojen toiminnasta.

Suomi mukana jo ensivaiheessa

Suomesta on tässä vaiheessa hyväksytty mukaan 14 terveydenhuollon yksikköä neljästä yliopistosairaalasta. Näiden valintakriteerien täyttäneiden yksiköiden toiminta kattaa yhteensä 11 eri sairausryhmää. Myös muiden sairausryhmien osalta yhteistyö tullee jatkossa laajentumaan, sillä osaamisverkostoja on tarkoitus täydentää lähitulevaisuudessa. Vuoden 2019 lopussa yliopistosairaalat jättivät lisähakemuksia, jotta Suomeen saataisiin edustus kaikkiin osaamisverkostoihin. Uusien yksiköiden toiminta päässee alkamaan vuonna 2021.