Ohjeita tiedonhakuun

Harvinaissairauksista ja niiden vaikutuksista arkeen voi olla vaikea löytää tietoa. Silloinkin, kun tietoa löytyy, on tiedon alkuperä ja paikkansapitävyys hyvä aina tarkistaa. Hakukone on oiva apuri, mutta huono tohtori.

Sarjakuva luotettavan tietolähteen tunnistamisesta.
Luotettava tietolähde. Sarjakuva: Kaisa Leka

Tiedon löytäminen verkosta vaatii etsimistaitoja

Tiedonhaussa kannattaa hyödyntää verkkopalveluja, tietokantoja ja hakuoppaita. Internet on parhaimmillaan varsin hyödyllinen apuväline. Oikeilla hakusanoilla ja haun asetuksilla pääsee rajaamaan aihealuetta ja hakutuloksia. Jos hakusana ei tuota toivottua tulosta, voi kokeilla synonyymejä tai etsiä sanaa jollain toisella kielellä. Hakusanan miettimisessä voi käyttää apuna asiasanastoja ja sanakirjoja. Myös erilaisia tietokantoja kannattaa hyödyntää.

Tunnista luotettava tietolähde

Sisältöön on hyvä perehtyä tarkemmin, vaikka sivusto tai julkaisu vaikuttaisi ensisilmäyksellä luotettavalta.  Tietolähteitä on monenlaisia ja niiden tarkoitus ja sisältö voivat olla hyvin vaihtelevia. Verkkosivuja voi vapaasti tehdä kuka tahansa, eikä niiden sisältöä valvo kukaan. Sivustoilla voi siis jakaa mitä tahansa tietoa halunsa mukaan.

Tiedon luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi tutkimalla:

  • Onko sivustolla tai julkaisussa käytetty kieli hyvää ja asianmukaista?
  • Kuka tai mikä taho sivustoa ylläpitää tai julkaisua julkaisee? Onko se jokin virallinen taho, asiantuntijaorganisaatio vai yksityishenkilö?
  • Mikä on sivuston tai julkaisun tarkoitus?

Tieteellisissä julkaisuissa ja verkkojulkaisuissa tarkastusmenettelyksi on vakiintunut vertaisarviointi (peer review). Vertaisarvioituja artikkeleita voi yleensä pitää tieteellisinä ja luotettavina.

Lähdekriittisyys on hyväksi

Kaikkiin tietolähteisiin ei kannata varauksetta luottaa. Mitä tärkeämpää tietoa etsii, sitä tarkemmin pitää löytämiään tietoja tarkastella. Jos aiheesta löytyy useampia tietolähteitä, kannattaa niiden tietoja vertailla. Kiinnitä huomioita myös tiedon ajantasaisuuteen. Jos artikkelin julkaisupäivästä on kulunut kymmenen vuotta, voi asiasta löytyä jo uutta tietoa. Usein myös verkkosivuille on kirjattu, milloin ne on viimeksi päivitetty. Vaikka sivusto sinänsä olisi asiallinen, saattaa tieto olla vanhentunutta, jos sivustoa ei enää päivitetä.