Takaisin

Toisiolakia uudistetaan tutkimusyhteistyön helpottamiseksi

Harvinaiset-verkosto on ilmaissut lausunnolla huolensa siitä, että Suomessa lainsäädäntö asettaa esteitä harvinaissairaiden yhdenvertaisen aseman edistämiseen hoidossa, diagnosoinnissa ja tutkimuksessa. Lain tulisi tukea joustavamman tutkimuskäytännön muodostumista, jotta myös suomalaisille harvinaissairaille saadaan turvattua mahdollisuus päästä jatkossakin mukaan kansainvälisiin tutkimuksiin.

Lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli tuttavallisemmin Toisiolakia ollaan muuttamassa. muuttamisesta. Myös Harvinaiset-verkosto sai pyynnön lausua luonnoksesta hallituksen lakiesitykseksi eduskunnalle.

Kaikki lääketieteellinen rekisteritutkimus Suomessa perustuu 2019 säädettyyn Lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki). Lain tarkoituksena on ollut mahdollistaa laajamittainen rekisterien yhdistäminen niin, että yksilön tietosuoja on vahvasti turvattu. Ongelmaksi on koettu se, että laki on nykymuodossaan ristiriidassa muiden Euroopan maiden käytäntöjen kanssa. Tämä on hidastanut ja osin estänyt suomalaisia pääsemään mukaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, jotka ovat erityisesti harvinaissairaille merkityksellisiä.

Eurooppalaisessa ja kansainvälisessä rekisteriyhteistyössä tutkimusaineiston eli tutkittavien henkilökohtaisten tietojen yhdistäminen maiden välillä perustuu potilassuostumukseen eli ihminen voi itse antaa luvan tietojensa käyttöön niin halutessaan. Suomen käytäntö on kuitenkin eri, meillä tutkimuksiin on hankittava viranomaislupa, jossa rajataan mihin tutkimuksiin ja millä aikavälillä tietoja voidaan käyttää sekä se, mitkä tahot niitä saavat käsitellä. Potilassuostumusta ei Suomessa pyydetä, laki ylittää henkilön oman arvioinnin.

Harvinaiset-verkosto ilmaisi lausunnossaan huolensa siitä, että Suomessa lainsäädäntö asettaa esteitä harvinaissairaiden yhdenvertaisen aseman edistämiseen hoidossa, diagnosoinnissa ja tutkimuksessa. Lain tulisi tukea joustavamman tutkimuskäytännön muodostumista. Kansainvälisen tiedonvaihdon merkitys on keskeinen Suomen harvinaissairauksiin liittyvän osaamis- ja tietopohjan laajentamisessa. Toisiolakia ja muita tutkimukseen vaikuttavia lakeja tulisikin erityisesti harvinaissairauksien kohdalla tarkastella kokonaisuutena, ja näiden vaikutuksia pitäisi arvioida myös yksittäisen ihmisen näkökulmasta.

Jo viime vuonna Suomen kaikki yliopistosairaalat laativat yhteisen vetoomuksen eduskunnalle toisiolain muuttamiseksi. Harvinaiset-verkosto julkaisi tällöin oman, yliopistosairaaloiden vetoomusta tukevan kannanottonsa. Katso lisätietoja viimevuotisesta vetoomuksesta ja kannanototosta.

Lue Harvinaiset-verkoston lausunto kokonaisuudessaan. (PDF-tiedosto)

Tutustu muiden tahojen asiasta antamiin lausuntoihin Lausuntopalvelu-sivulla.Uutiset

Uutinen
Keräämme palautetta harvinaiset.fi-sivustosta

Löysitkö etsimäsi? Eikö navigaatio pelitä, tökkiikö jokin sivustossamme? Kerro meille, niin voimme korjata asian!

Uutinen
Vain harvinainen haluaa olla tavallinen

Harvinaissairauksiin liittyy paljon haasteita, jotka yhdistävät yli diagnoosi- ja sairausryhmärajojen. Diagnostinen viive, hoitopolkujen ja Käypä hoito -suositusten puuttuminen sekä tiedon, asiantuntijoiden ja vertaisten löytämisen vaikeus on useimmille tuttua.

Uutinen
Vuoden 2022 Ansioituneen harvinaistyön diplomi

Harvinaiset-verkosto myöntää vuosittain Ansioituneen harvinaistyön diplomin pitkäjänteisestä työstä harvinaissairaiden hyväksi. Vuonna 2022 verkosto palkitsee diplomilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimivan Harvinaissairauksien kansallisen koordinaatiokeskuksen.

Katso lisää uutisia