Takaisin

Koronarokotusjärjestys ja harvinaissairaudet

Koronarokotukset ovat laajentuneet ammattinsa vuoksi rokotesuojaa tarvitsevista sekä ikääntyneistä henkilöihin, joilla on vakavalle koronataudille altistavia perussairauksia. Harvinaissairaiden osalta ei ole olemassa yleistä riskiluokitusta, rokotejärjestys perustuu väestötason lääketieteelliseen riskiarvioon.

Myös koronan osalta haasteena on se, että harvinaissairauksia tunnetaan tuhansia erilaisia kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Harvinaisten sairauksien vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat suuresti sairauksien välillä, ja jopa saman sairauden sisällä. Muun muassa tästä syystä harvinaissairaiden riskiryhmäarviosta koronasairauteen ei ole Suomessa olemassa yhtenäistä linjausta, eikä harvinaissairaille ole erikseen mitään yleistä riskiluokitusta. Osa sairauksista kuuluu selkeästi riskiryhmiin, kun taas toisten kohdalla riski ei ole lainkaan kohonnut muuhun väestöön verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomen rokotusjärjestys on laadittu väestötason lääketieteellisen riskiarvion perusteella. Taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka ne vaikuttavat riskiin sairastua vakavaan koronavirustautiin. Henkilöitä, joilla on vakavalle koronataudille altistavia perussairauksia, rokotetaan riskiarvion mukaisessa järjestyksessä. Tarkempaa tietoa riskiryhmiin jaosta ja rokotusjärjestyksestä löytyy THL:n sivuilta.

THL:n verkkosivuilla muistutetaan lisäksi, että tarvittaessa päätöksen siitä, kuuluuko ihminen taustasairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmään, tekee hoitava lääkäri. Jos oma tai läheisen tila huolettaa, niin kannattaa siis ilman muuta ottaa asia puheeksi hoitavan lääkärin kanssa.

Rokotusaika tulee varata etukäteen oman kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Aikaa varatessa tarkistetaan kuuluminen rokotusvuorossa olevaan ikäryhmään ja sairausluokitukseen. Jos lääkäri on tehnyt päätöksen THL:n riskiryhmälistalta puuttuvan sairauden riskiryhmäluokituksesta, se tulee kirjata Kanta-palveluun ja asiasta pitää ilmoittaa rokotusaikaa varatessa. Rokotusoikeus tarkistetaan rokotuspisteillä Kanta-palvelusta tai joissain tapauksissa kaupungin omasta potilastietojärjestelmästä.

Lähde: THLUutiset

Uutinen
Missä mennään harvinaistyössä?

Harvinaiskentällä asiat etenevät välillä nopeasti ja isoin harppauksin. Harvinaistyötä tehdään kansallisen ohjelman hengessä eri tahoilla mutta yhä enenevästi yhteistyössä ja -ymmärryksessä. Suuri osa kehityksestä tapahtuu kuitenkin hitaasti ja näkyy vasta…

Uutinen
Korona kurjisti harvinaissairaiden tilannetta

Koronatilanne on merkittävästi heikentänyt harvinaissairaiden palveluiden saatavuutta. Harvinaiset-verkosto teki yhteistyössä HARSO ry:n kanssa loppukeväästä 2021 verkkokyselyn koronatilanteen vaikutuksista harvinaissairaiden arkeen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi koronan aiheuttaneen puutteita palveluissa tai…

Uutinen
Kysely koronapandemian vaikutuksista

Harvinaiset-verkosto selvittää yhteistyössä HARSO ry:n kanssa laaditulla kyselyllä koronatilanteen vaikutuksia harvinaissairaiden arkeen. Verkkokysely on avoinna 26.4.–16.5.2021.

Katso lisää uutisia