Takaisin

Harvinaiset-verkostolta vetoomus kansallisen koordinoinnin rahoitukseen

Kansallinen harvinaissairauksien ohjelma (2019–2023) kuvaa toimia harvinaissairaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansallisen harvinaistyön suunnittelu, toimeenpano ja seuranta edellyttävät kuitenkin koordinointia, johon ei tällä hetkellä ole osoitettu rahaa. Harvinaiset-verkosto on laatinut vetoomuksen rahoituksen turvaamiseksi.

Harvinaissairaudella on vakavia ja moninaisia vaikutuksia sairastavan ja hänen lähipiirinsä jokapäiväiseen elämään. Hoidon ja palveluiden suunnittelun merkitys korostuu tilanteessa, jossa palvelujen tarve on monialainen, mutta tietoa on niukasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema harvinaissairauksien kansallinen ohjelma (2019–2023) esittelee tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia harvinaissairaiden yhdenvertaisen hoidon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden onnistuminen edellyttää toimijoiden roolien ja vastuiden selkiyttämistä. Tähän tarvitaan kansallista koordinaatiota, jolle ei tällä hetkellä ole rahoitusta. Osoittamalla koordinaation suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan riittävä ja jatkuva taloudellinen resurssi voidaan tukea harvinaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Harvinaiset-verkosto on toiminut jo 25 vuotta yli järjestö- ja sairausryhmärajojen, jotta pienten ja harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien ääni nousisi kuuluviin myös valtakunnallisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Harvinaiset-verkostoon kuuluu 20 valtakunnallista harvinaistyötä tekevää kattojärjestöä, jotka oheisella vetoomuksella ilmaisevat huolensa siitä, että harvinaissairauksien kansallisessa ohjelmassa esitetty kansallinen koordinaatio jää toteutumatta, koska sille ei ole osoitettu rahoitusta.

Harvinaiset-verkosto on jättänyt vetoomuksensa perjantaina 13.11.2020 seuraaville tahoille:

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avustajineen
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru avustajineen
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Eduskunnan VAMYT-ryhmä
THL:n Harvinaiset sairaudet -työryhmä

Harvinaiset-verkoston vetoomus (PDF)Uutiset

Uutinen
Hyvää joulua ja kiitos vuodesta 2020!

Poikkeuksellinen vuosi 2020 alkaa olla takana ja uusi vuosi edessä. Kulunut vuosi toi mukanaan varsin toisenlaisia asioita kuin mitä alkuvuodesta ehkä osasimme odottaa.

Uutinen
Universal Health Coverage – Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus

Yhdenvertaisten terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen on yksi Maailman terveysjärjestö WHO:n painopisteistä. Universal Health Coverage -päivää vietetään lauantaina 12.12. Tänä vuonna kampanjoidaan ensimmäisen kerran myös harvinaissairaiden terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden puolesta.

Uutinen
Harvinaistyön diplomit harvinaissairauksien yksiköille

Harvinaiset-verkosto on myöntänyt kaikille yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköille diplomit pitkäjänteisestä työstä harvinaissairaiden hyväksi.

Katso lisää uutisia