Olet täällä

Oulun harvinaisten sairauksien yksikkö täytti vuoden

Oulun yliopistollisen sairaalan harvinaisten sairauksien yksikkö Harvi juhli ensimmäistä toimintavuottaan 2.6.2017. Harvinaissairauksien kansallisessa ohjelmassa 2014–2017 linjattiin, että jokaiseen Suomen yliopistosairaalaan tulee perustaa harvinaisten sairauksien yksikkö. Oulun Harvi-yksikkö on yksi Suomen viidestä harvinaisyksiköstä.

Oulussa harvinaissairauksien yksikkö toimii perinnöllisyyslääketieteen klinikan osana. Harvin lääkärikoordinaattorina toimii perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Outi Kuismin ja hoitajakoordinaattorina Sirpa Miettinen. Harvin ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteydenottoja ja lähetteitä on tullut sekä potilailta itseltään, heidän omaisiltaan että OYS:n erityisvastuualueen lääkäreiltä.

Yliopistosairaalat ovat sitoutuneet toimimaan harvinaissairauksien osalta verkostomallilla. Verkostossa pyritään asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön siten, että potilaan ei välttämättä tarvitsisi matkustaa pitkiä matkoja, vaan tieto liikkuisi hoitavan tahon ja erityisasiantuntijatiimin välillä.

Myös Harvinaiset-verkosto tekee yhteistyötä kaikkien yliopistosairaaloiden harvinaisyksiköiden kanssa. Verkosto vierailee säännöllisesti harvinaisyksiköissä ja järjestää verkostotapaamisia yksiköiden sairaanhoitajille.

Tutustu myös muihin harvinaissairauksien yksiköihin:
HUS:n harvinaissairauksien yksikkö Hake
KYS:n harvinaissairauksien yksikkö HARSY
TAYS:n harvinaissairauksien yksikkö
TYKS:n harvinaissairauksien yksikkö