Avainsana: en sällsynt diagnos

Tapahtuma

Virtuella kamratstödsträffar för vuxna som har en sällsynt diagnos

Att leva med en sällsynt diagnos kan ofta innebära utmaningar, som till exempel att hitta andra med samma diagnos, eftersom diagnosen är sällsynt. Det kan finnas ett värde i att…