Virtuella kamratstödsträffar för vuxna som har en sällsynt diagnos

Att leva med en sällsynt diagnos kan ofta innebära utmaningar, som till exempel att hitta andra med samma diagnos, eftersom diagnosen är sällsynt. Det kan finnas ett värde i att möta andra som lever ett sällsynt liv, trots att diagnoserna är olika. Målsättningen med samtalsgruppen är att träffa andra som är i liknande situation, och förhoppningsvis hitta kamratstöd genom att reflektera kring olika teman som är gemensamma för många. Träffarna genomförs på distans och vi använder mötesplattformen Zoom.

Tidpunkt: 7.9., 21.9., 5.10. och 19.10. kl. 18:00-19:30

För vem? Vuxna som har eller misstänks ha en sällsynt diagnos

Kohderyhmä

Vuxna som har en sällsynt diagnos

Järjestäjä

Folkhälsan

Lisätietoa ja ilmoittaudu