Avainsana: sällsynt hälsotillstånd

Tapahtuma

Virtuella träffar för vuxensyskon

Att vara syskon till någon med en sällsynt diagnos påverkar tillvaron på olika sätt. Under träffarna utgår vi från olika teman och varje tillfälle inleds av en sakkunnig. Det handlar…

Tapahtuma

Fokus på återhämtning, träffar för anhöriga

Är du förälder, vuxensyskon, partner eller vuxet barn till någon med ett sällsynt hälsotillstånd? Kom med och få konkreta tips för återhämtning i vardagen! Under varje träff (fyra gånger) har…