Saavutettavuus

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös Harvinaiset-verkoston verkkosivustoa.

Käsi, joka pitelee kynää ja tarkistuslista.

Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan sivuston helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta sekä sisällön ymmärrettävyyttä. EU:n saavutettavuusdirektiivi asettaa saavutettavuudelle yhdenmukaiset vaatimukset. Tavoitteena on varmistaa ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa.

Harvinaiset.fi-sivuston tavoitteena on palvella kaikkia käyttäjiä ja huomioida käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sivusto noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön A & AA -tasoa. Sivuston saavutettavuusarvioinnin on suorittanut ulkopuolinen taho.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia sekä tietoa sivuston tai sen linkkien toimimattomuudesta. Laita meille viestiä osoitteeseen harvinaiset@harvinaiset.fi

Sivustoltamme löytyy saavutettavuusseloste, jossa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat vaatimuksista sekä kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa palautetta saavutettavuudesta.

Lisätietoa saavuttavuusvaatimuksista löydät Saavutettavuusvaatimukset-sivustolta.