Suomen Sydänliitto

Suomen Sydänliitto tarjoaa tietoa, tukea ja palveluita myös pienille sydänsairausryhmille. Pieniin sydänsairausryhmiin kuuluvat muun muassa potilaat, jotka sairastavat sydänsarkoidoosia, pulmonaalihypertensiota, perinnöllisiä rytmihäiriösairauksia, familiaalista hyperkolesterolemiaa, aortan sairauksia sekä potilaat, joilla on reumasairauksiin tai metabolisiin kertymäsairauksiin liittyviä sydän- ja verisuonisairauksia.

Sydänliitto järjestää vertaistukitoimintaa, potilastapaamisia ja kuntoutusta. Sydänliiton verkkosivuilta ja potilasoppaista löytyy harvinaisiin sydänsairauksiin liittyvää tietoa. Terveydenhuoltoalan ammattilaisille järjestetään näihin sairauksiin liittyvää koulutusta. Sydänliitto toimii myös pienten sydänsairausryhmien edunvalvojana. Esimerkiksi lääkekorvauksiin ja sosiaaliturvaan liittyvistä eduista tiedottaminen on osa liiton toimintaa.

Sydänliiton jäsenjärjestöt Karpatiat ry, Sydän ja Keuhkosiirrokkaat – Syke ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry järjestävät pieniin sydänsairausryhmiin (mm. perinnölliset sydänlihas- ja rytmihäiriösairaudet) kuuluville potilasryhmille vertaistukitoimintaa, potilastapaamisia ja kuntoutusta. He myös toimivat näiden ryhmien edunvalvojana.

Lue lisää Sydänliiton sivuilta