Suomen Kuurosokeat

Suomen kuurosokeat on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma yhdistys, joka valvoo oikeuksia, tuottaa palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan. Järjestö keskittyy toiminnassaan kuurosokeisiin ja vaikeasti kuulonäkövammaisiin ja sillä on kuurosokeusalan kattavin ammatillinen erityisosaaminen ja kuurosokeustuntemus Suomessa. Järjestö tarjoaa palveluita kaikille kuurosokeille ja vaikeasti kuulonäkövammaisille riippumatta siitä, ovatko he jäseniä. Palveluiden piirissä on noin 800 kuurosokeaa. Jäseniä yhdistyksellä on noin 400. Lue lisää Suomen Kuurosokeiden sivuilta