Suomen CP-liitto

Suomen CP-liiton pienet vammaryhmät toiminta palvelee mmc- ja hydrokefaliavammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja omaisiaan. Vammat ovat suhteellisen harvinaisia, mutta niiden vaikutukset kohdistuvat tuhansiin ihmisiin Suomessa. Toiminta vastaa vammasta aiheutuvaan tiedon ja tuen tarpeeseen.

Mmc- ja hydrokefaliatoiminta tarjoaa henkilökohtaista tukea, ohjausta, vammaa koskevaa tietoa sekä vertaistukea ja pyrkii lisäämään yhteiskunnallista tietoisuutta ja tasa-arvoisia käytäntöjä. Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja osallisuuteen.

Neuvontaa ja tukea
Henkilökohtaista tukea, ohjausta ja neuvontaa annetaan kasvotusten, sosiaalisessa mediassa, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Suomen CP-liiton työntekijöihin voi olla yhteydessä missä tahansa elämän kriisissä ja vamman aiheuttamassa kuormitustilanteessa, esimerkiksi toistuvien sunttileikkausten yhteydessä.

Vertaistukea
CP-liitto tarjoaa vertaistukea mm. vertaistukiviikonloppujen, vertaistukiristeilyn ja ryhmätapaamisten muodossa. Tapaamisissa on huomioitu vertaistuen lisäksi myös virkistyksellisiä ja toiminnallisia tarpeita. Eri paikkakunnilla toimivat vertaistukiryhmät toteutuvat vapaaehtoisten ohjaamina.

Tietoa
Vammaa koskevaa tietoa on tarjolla mmc- ja hydrokefaliaesitteiden, oppaiden, verkkosivujen, CP-lehden sekä sosiaalisen median kautta. Esitteet ja oppaat sisältävät pääasiassa ensitietoa ja niitä on saatavilla suoraan CP-liitosta tai jaetaan sairaaloiden välityksellä perheille, joihin syntyy mmc- tai hydrokefaliavammainen lapsi.

Lue lisää Suomen CP-liiton sivuilta