Parkinsonliitto

 

 

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö, joka tekee työtä parantaakseen liikehäiriösairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatua, mm. dystoniaaHuntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien osalta.

Liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja Veikkauksen tuella Parkinsonin tautia ja harvinaisia liikehäiriösairauksia (dystonia, Huntingtonin tauti, Parkinson plus-oireyhtymä) sairastaville ja heidän omaisilleen. Sopeutumisvalmennuskurssit ovat 3-5 päivän mittaisia. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea kuntoutujien osallistumista normaaliin elämään pitkäaikaissairauden rajoitteet huomioiden. Liitto järjestää myös kursseja yhteistyössä Neuroliiton kanssa eri puolilla Suomea. Dystoniaa sairastavat voivat osallistua Parkinsonliiton sopeutumisvalmennuskurssille myös verkon kautta (Verkkosova-kurssi).

Liitto tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa ja tukee jäsenyhdistystensä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Viestimällä ja yhteistyöverkostoissa vaikuttamalla liitto edistää hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä ja tekee näkyväksi sairastuneiden palvelutarpeita.

Parkinsonliittoon kuuluu 19 yhdistystä ja 100 kerhoa, jäseniä yhdistyksissä on yli 8000. Parkinson-yhdistysten lisäksi liiton jäseniä ovat Suomen Dystonia-yhdistys ja Suomen Huntington-yhdistys. Dystonia-yhdistyksen vertaistukiryhmiä toimii eripuolilla Suomea ja Huntington-kahviloita järjestetään eri paikkakunnilla muutaman kerran vuodessa.

 

Lue lisää Parkinsonliiton sivuilta