Munuais- ja maksaliitto

Munuaisi- ja maksaliiton logo

Munuais- ja maksaliiton toiminnan kohderyhmänä ovat munuais- ja maksasairaat ja heidän läheisensä sekä 20 jäsenyhdistystä läpi Suomen. Monet munuais- ja maksasairaussairaudet täyttävät harvinaiset määritelmän. Munuais- ja maksaliitto kerää ja jakaa tietoa erilaisista harvinaisista munuais- ja maksasairauksista.

Järjestö toteuttaa erilaisia kuntoutus- ja virkistystapahtumia myös harvinaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Tällainen on esimerkiksi elinsiirron saaneiden kurssi ja perhekurssi, joissa mukana hyvin erilaisia harvinaisia munuais- ja maksasairautta sairastavia ja heidän läheisiä. Järjestö välittää vertaistukea ja pitää yllä keskustelufoorumia verkkosivuillaan.  Hoitorengas- ja omaislomittajapalvelu antavat harvinaista munuais- ja maksasairautta sairastavien läheisille mahdollisuuden omaan vapaahetkeen.

Lisätietoa erilaisista palveluista ja kuntoutuksesta Munuais- ja maksaliiiton sivuilta.