Kuuloliitto

 

Kuuloliiton logo

Kuuloliiton harvinaiset-toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on sellainen harvinainen vamma tai sairaus, johon liittyy kuulovamma. Kuulovamman sisältäviä harvinaisia sairaus- ja vammaryhmiä on Suomessa useita kymmeniä. Usein kuulovamma liittyy oireyhtymään ollen yksi monista oireista. Kuulovamma voi olla synnynnäinen tai se voi ilmaantua myöhemmällä iällä. Osa kuulovamman aiheuttavista sairauksista tai oireyhtymistä on perinnöllisiä ja osa satunnaisesti esiintyviä.

Harvinaiset kuulovammaryhmät

  • CHARGE-oireyhtymä
  • IOSCA-tauti
  • Treacher Collins -oireyhtymä, Goldenhaar-oireyhtymä ja muut mikrotian sisältävät oireyhtymät
  • molemminpuoliset mikrotiat
  • neurofibromatoosi 2
  • Usher-oireyhtymä
  • muut harvinaiset vammaryhmät, joihin liittyy kuulovamma (esim. Alportin-, Cordelia de Langen-, Nagerin- ja Waardenburgin oireyhtymät)

Kuuloliitto tuottaa erilaisia palveluja harvinaisille kuulovammaryhmille, heidän perheilleen, läheisilleen ja ammattihenkilöstölle. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit ovat Kelan rahoittamaa kuntoutusta, jotka toteutetaan Kuuloliiton kuntoutusyksiköissä. Vertaistapaamiset toteutetaan STEA:n tuella.  Lisäksi keskuksessa annetaan ohjausta ja neuvontaa, toimitaan ryhmien edunvalvojana, kerätään ja tuotetaan tietoa, järjestetään ammattihenkilöstön koulutusta ja osallistutaan verkostoyhteistyöhön.

Kuuloliiton sivuille