Folkhälsan

 

Folkhälsan logo

Folkhälsans Förbund rf är en mångsidig, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Vägledning, stöd och information om sällsynta, genetiska sjukdomar: Har du frågor som gäller en sällsynt, ärftlig sjukdom? Din fråga eller oro kan vara stor eller liten. Du har kanske en diagnos eller så funderar du på risken att insjukna i en ärftlig sjukdom. Huvudsaken är att du inte blir ensam med dina funderingar och får diskutera det som är aktuellt för just dig.

Folkhälsan erbjuder stöd kring sällsynta och ärftliga sjukdomar. Du kan ta kontakt per e-post eller telefon. Det går också bra att boka ett möte. Stödmottagningens tjänster är avgiftsfria.

Läs mer om Folkhälsans tjänster

Folkhälsan on vuonna 1921 perustettu sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava ja tutkimusta harjoittava yleishyödyllinen yhteisö.

Ohjausta, tukea ja neuvontaa harvinaisissa, perinnöllisissä sairauksissa: Folkhälsan tarjoaa ruotsinkieliselle väestölle matalankynnyksen neuvontaa ja keskustelutukea harvinaissairauksiin ja perinnöllisyyteen liittyen. Yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse ja sähköpostitse, myös tukikeskustelut ja vertaistuki kuuluvat toimintaan. Palvelut ovat maksuttomia.

Lue lisää Folkhälsanin sivuilta