Folkhälsan

 

Folkhälsan logo

Folkhälsan är en mångsidig, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Inom verksamheten Sällsynta diagnoser erbjuder Folkhälsan vägledning, stöd och information.

Vår lågtröskelverksamhet kan du kontakta med frågor och funderingar kring sällsynta diagnoser och ärftlighet. Din oro kan vara stor eller liten, huvudsaken är att du inte blir ensam med dina tankar och får diskutera det som är aktuellt för just dig.

Gruppverksamheten riktar sig till vuxna personer, som till exempel syskon till syskon med en sällsynt diagnos, personer som själva har eller som har ett barn med en sällsynt diagnos.

För dig som söker andra med samma diagnos, eller i liknande situation, finns Folkhälsans kamratstödsförmedling kring sällsynta diagnoser.

Tjänsterna är avgiftsfria.

Kontaktuppgifter och mera information

Folkhälsan on vuonna 1921 perustettu sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottava ja tutkimusta harjoittava yleishyödyllinen yhteisö.

Ohjausta, tukea ja neuvontaa harvinaisissa, perinnöllisissä sairauksissa: Folkhälsan tarjoaa ruotsinkieliselle väestölle matalankynnyksen neuvontaa ja keskustelutukea harvinaissairauksiin ja perinnöllisyyteen liittyen. Yhteydenotot tapahtuvat puhelimitse ja sähköpostitse, myös tukikeskustelut ja vertaistuki kuuluvat toimintaan. Palvelut ovat maksuttomia.

Lue lisää Folkhälsanin sivuilta