Epilepsialiitto

 

 

 

Toiminnan tavoitteena on edistää harvinaisepilepsiaa ja/tai vaikeaa epilepsiaa sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä arjen hallintaa, verkostoitumista ja voimaantumista.

Epilepsialiton harvinaistoiminta

  • järjestää vertais-, koulutus- ja virkistystapahtumia kohderyhmille
  • tuottaa infolehtisiä ja asiantuntijatietoa harvinaisepilepsioista
  • seuraa Harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman toteutumista ja ohjelmanmukaisten suositusten etenemistä
  • toimii verkostoyhteistyössä ja tuottaa asiantuntijatietoa Harvinaiset.fi -sivustoll

Toimintaa koordinoi vapaaehtoista koottu Harvinaiset ja vaikeahoitoiset epilepsiat -toimikunta. Jäsenet ovat harvinaisepilepsiaa sairastavia, läheisiä ja asiantuntijoita, jotka toimivat vertaistukena muille harvinaisepilepsiaa tai vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen.

Lue lisää Epilepsialiiton sivuilta