Donnai-Barrow’n oireyhtymä

Donnai-Barrow’n oireyhtymä on harvinainen, usein vakava, useita synnynnäisiä epämuodostumia käsittävä oireyhtymä. Sille ovat tyypillistä kasvojen epämuodostumat, silmälöydökset, sensorineuraalinen ts. sisäkorvasta johtuva kuulonalenema tai kuurous, aivokurkiaisen täydellinen tai osittainen puuttuminen ja vaihteleva kehitysvammaisuus.

Lisää tietoa diagnoosista Harvinaiskeskus Norion sivulla.

***

Donnai-Barrow syndrome (DBS) is a rare, often severe, multiple congenital malformation syndrome with typical facial dysmorphism, ocular findings, hearing loss, agenesis of the corpus callosum, and variable intellectual disability. Congenital diaphragmatic hernia (CDH) and/or omphalocele are common.
Lähde: Orphanet

Päivitetty viimeksi 08.08.2019

Kysyttävää harvinaisista sairauksista ja vammoista?

Voit ottaa yhteyttä, jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta harvinaissairauksiin liittyvissä asioissa. Voit myös lähettää meille tiedon listalta puuttuvasta diagnoosista. Huomioithan, että Harvinaiset-verkosto ei voi ottaa kantaa yksittäisen henkilön sairauteen tai vammaan, eikä määritellä diagnoosia, hoitoa tai lääkitystä.