Takaisin

Universal Health Coverage – Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus

UHC-kampanja

Yhdenvertaisten terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen on yksi Maailman terveysjärjestö WHO:n painopisteistä. Universal Health Coverage -päivää vietetään lauantaina 12.12. Tänä vuonna kampanjoidaan ensimmäisen kerran myös harvinaissairaiden terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden puolesta.

Terveys on jokaisen ihmisen ihmisoikeus riippumatta iästä, taustasta tai asuinpaikasta. Terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy tarvitsemaansa hoitoon, josta ei aiheudu heille taloudellisia vaikeuksia. Yhdenvertaisten terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen on yksi Maailman terveysjärjestö WHO:n painopisteistä.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on jo vuodesta 2012 kehottanut valtioita parantamaan terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kattavuutta, jotta kaikilla, kaikkialla, olisi mahdollisuus saada laadukasta ja kohtuuhintaista terveydenhoitoa.

Tänä vuonna kampanjoidaan ensimmäisen kerran myös harvinaissairaiden terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden puolesta. Rare Diseases International (RDI) ja Eurordis ovat lanseeranneet yhteistyössä UHC4 Rare Diseases -kampanjan, joka auttaa potilasjärjestöjä ja harvinaissairaita läheisineen viemään päättäjille viestiä harvinaissairaiden tarpeista ja oikeuksista.

Kansallisen harvinaissairauksien ohjelman tavoitteena on ollut muun muassa kehittää harvinaissairaiden hoitoa ja palveluita sekä harvinaissairaiden yhdenvertaisuutta palvelujen saannissa. Jokaisella ihmisellä asuinpaikasta riippumatta on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuva yhteistyö on tärkeä askel kohti harvinaissairaan parempaa arkea.

Harvinaisuus on tavallisempaa kuin luulet: Suomessa harvinaissairaus koskettaa yli 300 000 ihmistä ja heidän lähipiiriään, maailmassa harvinaissairaita on yli 300 miljoonaa. Harvinaissairaita yhdistävät samankaltaiset haasteet diagnoosista riippumatta. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, että ne tulevat huomioiduiksi. Yhdenvertaisuus terveydenhuollossa kuuluu myös harvinaisille.

Asuinpaikka tai taloudellinen tilanne ei saa hankaloittaa harvinaisen arkea. Harvinaissairaiden erityistarpeet on huomioitu kansallisessa ohjelmassa: huolehditaan siitä, että ne toteutuvat myös käytännössä.

Universal Health Coverage -päivää vietetään lauantaina 12.12. Liity mukaan kampanjoimaan 12. joulukuuta. Jaa viestiä somessa ja kerro oma tarinasi. Ei jätetä ketään yksin. Hyvä arki kuuluu kaikille!Uutiset

Uutinen
Missä mennään harvinaistyössä?

Harvinaiskentällä asiat etenevät välillä nopeasti ja isoin harppauksin. Harvinaistyötä tehdään kansallisen ohjelman hengessä eri tahoilla mutta yhä enenevästi yhteistyössä ja -ymmärryksessä. Suuri osa kehityksestä tapahtuu kuitenkin hitaasti ja näkyy vasta…

Uutinen
Korona kurjisti harvinaissairaiden tilannetta

Koronatilanne on merkittävästi heikentänyt harvinaissairaiden palveluiden saatavuutta. Harvinaiset-verkosto teki yhteistyössä HARSO ry:n kanssa loppukeväästä 2021 verkkokyselyn koronatilanteen vaikutuksista harvinaissairaiden arkeen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi koronan aiheuttaneen puutteita palveluissa tai…

Uutinen
Kysely koronapandemian vaikutuksista

Harvinaiset-verkosto selvittää yhteistyössä HARSO ry:n kanssa laaditulla kyselyllä koronatilanteen vaikutuksia harvinaissairaiden arkeen. Verkkokysely on avoinna 26.4.–16.5.2021.

Katso lisää uutisia