Takaisin

Lausunto lääkekorvausjärjestelmän lakimuutosehdotukseen

Kumollaan oleva punertava lääkepurkki, josta valuu valkeita tabletteja pöytätasolle.

Harvinaiset-verkosto on antanut 6.9. lausunnon hallituksen esitykseen sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu luonnos koskee sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmässä määräaikaisesti käytössä olevan, ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn jatkoaikaa.

Kohti pysyvää lääkekorvausmallia

Suomi on viimeisimpiä Euroopan maista, jolla ei ole määriteltyä toimintamallia uusien lääkkeiden käyttöönottoon. Ehdollinen lääkekorvausjärjestelmä otettiin käyttöön määräaikaisena vuonna 2017. Vaikka toimintamallista on rajallisesti kokemuksia, ovat ne pääosin positiivisia: uusia lääkehoitoja on saatu nopeammin ja hallitummin niitä tarvitsevien käyttöön. Tätä menettelyä ehdotetaan jatkettavaksi pienin muutoksin vuoden 2025 loppuun. Uuden määräaikaisen voimassaolon aikana on tarkoitus arvioida järjestelmän toimivuutta sekä soveltuvuutta pysyväksi lääkekorvausmalliksi.

Harvinaissairauksien lääkkeet usein ehdollisen korvattavuuden piirissä

Asia on merkittävä myös harvinaissairaille. Tällä hetkellä vain osaan harvinaissairauksista löytyy apua lääkehoidosta, ja näihinkin soveltuvaa lääkitystä joudutaan monesti etsimään pitkään, kun tavanomaisempiin sairauksiin kehitetyt lääkkeet eivät tehoa. Ehdollisen korvattavuuden avulla voidaan saada uusia lääkehoitoja käyttöön myös niissä tapauksissa, kun lääkehoidon vaikutuksiin ja hoidolliseen arvoon liittyy epävarmuutta.

Taloudellisesti yhdenvertainen asema sairaudesta riippumatta

Harvinaiset-verkosto puolsi lausunnossaan lääkekorvausjärjestelmän ehdollisen korvattavuuden jatkamista. Lisäksi verkosto lausui, ettei ehdolliselle korvattavuudelle tarvita lakiin määriteltyä enimmäiskestoa, koska tarve lääkehoidolle ja sen mahdolliselle ehdolliselle korvattavuudelle tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Verkosto muistutti vielä, että kaikkien sairastuneiden, myös harvinaissairaiden, tulisi olla taloudellisessa mielessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuuluuko tarpeellinen lääkitys lääkekorvauksen vai ehdollisen korvauksen piiriin.

Lue Harvinaiset-verkoston lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Kuvituskuva: PixabayUutiset

Uutinen
Koronarokotusjärjestys ja harvinaissairaudet

Koronarokotukset ovat laajentuneet ammattinsa vuoksi rokotesuojaa tarvitsevista sekä ikääntyneistä henkilöihin, joilla on vakavalle koronataudille altistavia perussairauksia. Harvinaissairaiden osalta ei ole olemassa yleistä riskiluokitusta, rokotejärjestys perustuu väestötason lääketieteelliseen riskiarvioon.

Uutinen
Harvinaiset mukana Fysioterapia ja Toimintaterapia 2021 -tapahtumassa

Kuntoutusalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu Fysioterapia ja Toimintaterapia 2021 -tapahtuma järjestetään verkossa 18.-19.3. Koulutuspäivien teemana on kipu. Harvinaiset-verkosto osallistuu tapahtumaan omalla esittelyosastolla.

Uutinen
Vetoomus toisiolain muuttamiseksi

Suomen kaikki yliopistosairaalat ovat laatineet yhteisen vetoomuksen eduskunnalle toisiolain muuttamiseksi, koska laki on nykymuodossaan ristiriidassa muiden Euroopan maiden käytäntöjen kanssa. Myös Harvinaiset-verkosto on jättänyt asiaan oman, yliopistosairaaloiden vetoomusta tukevan kannanottonsa.

Katso lisää uutisia