Takaisin

Lausunto lääkekorvausjärjestelmän lakimuutosehdotukseen

Kumollaan oleva punertava lääkepurkki, josta valuu valkeita tabletteja pöytätasolle.

Harvinaiset-verkosto on antanut 6.9. lausunnon hallituksen esitykseen sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu luonnos koskee sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmässä määräaikaisesti käytössä olevan, ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn jatkoaikaa.

Kohti pysyvää lääkekorvausmallia

Suomi on viimeisimpiä Euroopan maista, jolla ei ole määriteltyä toimintamallia uusien lääkkeiden käyttöönottoon. Ehdollinen lääkekorvausjärjestelmä otettiin käyttöön määräaikaisena vuonna 2017. Vaikka toimintamallista on rajallisesti kokemuksia, ovat ne pääosin positiivisia: uusia lääkehoitoja on saatu nopeammin ja hallitummin niitä tarvitsevien käyttöön. Tätä menettelyä ehdotetaan jatkettavaksi pienin muutoksin vuoden 2025 loppuun. Uuden määräaikaisen voimassaolon aikana on tarkoitus arvioida järjestelmän toimivuutta sekä soveltuvuutta pysyväksi lääkekorvausmalliksi.

Harvinaissairauksien lääkkeet usein ehdollisen korvattavuuden piirissä

Asia on merkittävä myös harvinaissairaille. Tällä hetkellä vain osaan harvinaissairauksista löytyy apua lääkehoidosta, ja näihinkin soveltuvaa lääkitystä joudutaan monesti etsimään pitkään, kun tavanomaisempiin sairauksiin kehitetyt lääkkeet eivät tehoa. Ehdollisen korvattavuuden avulla voidaan saada uusia lääkehoitoja käyttöön myös niissä tapauksissa, kun lääkehoidon vaikutuksiin ja hoidolliseen arvoon liittyy epävarmuutta.

Taloudellisesti yhdenvertainen asema sairaudesta riippumatta

Harvinaiset-verkosto puolsi lausunnossaan lääkekorvausjärjestelmän ehdollisen korvattavuuden jatkamista. Lisäksi verkosto lausui, ettei ehdolliselle korvattavuudelle tarvita lakiin määriteltyä enimmäiskestoa, koska tarve lääkehoidolle ja sen mahdolliselle ehdolliselle korvattavuudelle tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Verkosto muistutti vielä, että kaikkien sairastuneiden, myös harvinaissairaiden, tulisi olla taloudellisessa mielessä yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, kuuluuko tarpeellinen lääkitys lääkekorvauksen vai ehdollisen korvauksen piiriin.

Lue Harvinaiset-verkoston lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Kuvituskuva: PixabayUutiset

Uutinen
Toisiolakia uudistetaan tutkimusyhteistyön helpottamiseksi

Harvinaiset-verkosto on ilmaissut lausunnolla huolensa siitä, että Suomessa lainsäädäntö asettaa esteitä harvinaissairaiden yhdenvertaisen aseman edistämiseen hoidossa, diagnosoinnissa ja tutkimuksessa. Lain tulisi tukea joustavamman tutkimuskäytännön muodostumista, jotta myös suomalaisille harvinaissairaille saadaan…

Uutinen
Jaa harvinaissairauteen liittyviä hoitokokemuksiasi

Millaisia kokemuksia sinulla tai läheiselläsi on harvinaissairauden diagnosoinnista: sujuiko diagnosointi viiveettä vai jouduitko odottamaan kauan tai oletko edelleen ilman diagnoosia? Mitä vaikutusta tällä on ollut arkeesi? Uusimman Rare Barometer Voices…

Uutinen
Aluevaaleissa päätetään myös harvinaissairaiden palveluista

Kansallinen sote-uudistus etenee, uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet järjestäytymisensä ja aluevaalit käydään tammikuussa 2022. Sinä voit vaikuttaa oman alueesi palveluihin äänestämällä.

Katso lisää uutisia