Takaisin

Mahdollisuuksien biopankit

Suomalainen biopankkitoiminta on maailman kärkiluokkaa. Laadukas terveydenhuolto, monimuotoiset rekisterit, tutkimustoiminnan erinomaisuus sekä ennen kaikkea potilaiden tutkimusmyönteisyys luovat toiminnalle hyvät edellytykset. Biopankkitoiminta on kuitenkin kansalaisten ja potilaiden keskuudessa vielä sangen tuntematonta.

Biopankkitoiminnan perimmäisenä päämääränä on terveyden edistäminen lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä tukemalla. Käytännössä biopankit helpottavat tutkijoiden ja tutkimushankkeiden aineistonkeruuta keräämällä keskitetysti näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näin tutkimusprosessi, uuden lääketieteellisen tiedon tuottaminen ja hyötyjen palautuminen käytännön hoitotyöhön nopeutuvat, kun tutkimuksen tarvitsemat näytteet löytyvät valmiiksi biopankeista. Suomessa toimii yhteensä yhdeksän biopankkia sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Veripalvelun yhteydessä.

Biopankkitoiminnalla on lukuisia koko yhteiskuntaan vaikuttavia pitkän tähtäimen hyötyjä, jotka näkyvät erityisesti aktiivisesti terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita hyödyntävien arjessa. Biopankkinäytteiden avulla voidaan tuottaa uutta ja tarkempaa tutkimustietoa esimerkiksi sairauksien alaryhmistä. Monipuolisempi ymmärrys eri sairauksista ja niiden syistä edistää diagnoosien tarkentumista sekä aikaisempaa yksilöllisempien hoitojen ja täsmällisempien lääkkeiden kehittämistä. Lisäksi terveysriskejä on mahdollista pienentää, kun riskiryhmiä voidaan tunnistaa tarkemmin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Suomen biopankkien tavoitteena on kerätä 500 000 näytettä vuoteen 2020 mennessä. Kutsu luovuttaa näytteitä biopankkiin voi tulla monilla eri tavoilla. Esimerkiksi väestötutkimuksessa henkilö saa kutsukirjeen kotiin. Vastaavasti sairaalakäynnin yhteydessä asiakkaalta voidaan tiedustella, haluaako hän luovuttaa biopankkiin esimerkiksi kudospalan tai koeputkellisen verta. Näytteen luovuttaminen biopankkeihin on täysin vapaaehtoista ja perustuu näytteenantajalta saatuun suostumukseen.

Puolen miljoonan näytteen tavoitteeseen pääseminen edellyttää biopankeilta ennen kaikkea laadukasta yhteistyötä mahdollisten näytteiden luovuttajien, kansalaisten ja potilaiden kanssa. Avainasemassa on tuoda biopankkitoimintaa lähemmäs ihmisten arkea. Suomen Biopankit ovat nyt rakentamassa kampanjaa, jonka avulla biopankkitoimintaa tehdään tutummaksi ihmisten tarinoiden ja henkilökuvien kautta. Jos haluat olla mukana lisäämässä tietoisuutta suomalaisesta biopankkitoiminnasta, otathan yhteyttä 30.6.2017 mennessä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Minna Brunfeldt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
minna.brunfeldt(at)thl.fi
puh. 029 524 7481

Lue lisää Suomen biopankeista

 Uutiset

Uutinen
Tunnelmia harvinaisten sairauksien päivän kiertueelta

Harvinaisten sairauksien päivän kampanja on tältä vuodelta saatu päätökseen. Harvinaiset-verkosto järjesti Harvinaisten tietotoriviikon 27.2. – 6.3. yhteistyössä yliopistosairaaloiden harvinaisyksiköiden kanssa. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte tilaisuuksiin ja teitte kanssamme…

Uutinen
Palvelujen yhteensovittaminen tukee arkea

Harvinaissairaiden haasteena ovat usein tiedonpuute ja palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Harvinaisten sairauksien päivän 2019 teemana on osuvasti sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen, joka on myös Suomessa hyvin ajankohtainen aihe.

Uutinen
Harvinaisten sairauksien päivä lähestyy

Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään maailmanlaajuisesti vuosittain helmikuun lopussa. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta harvinaissairauksista ja niihin liittyvistä haasteista. Vuonna 2019 päivän teemana on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen.

Katso lisää uutisia