Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua harvinaiset.fi ja on laadittu 17.6.2020.

Harvinaiset-verkosto (c/o Suomen Reumaliitto ry) pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen harvinaiset@harvinaiset.fi.

Verkkosivuston saavutettavuuden tilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei saavutettava sisältö

Vaatimusten noudattamatta jättäminen

Verkkosivusto ei ole vielä täysin saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

1. Linkkien ja painikkeiden kontrastit

Sivustolla on kontrastiongelmia linkki- ja painiketekstien väreissä suhteessa taustaan.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

2. Toimisto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen sisältö

Sivustolla tarjotaan ladattavaksi PDF-tiedostoja ja mahdollisesti muitakin toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia. PDF-tiedostojen kohdalla ongelmia ovat ainakin sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa, puuttuvat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, tekstien ja taustan kontrastit sekä kuvana lisätyt tekstit.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

3. Mediasisältö

Mediasisällön (kuvat, videot, audiot) saavutettavuus on vielä puutteellista.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

4. Uutiskirjeen tilauslomake

Kolmannen osapuolen järjestelmän tuottama uutiskirjeen tilauslomake ei ole saavutettava. Esimerkiksi otsikkoelementtien käytössä on ongelmia, kaikkia valintoja ei ole toteutettu lomake-elementeillä, lomake-elementtien nimilappuja puuttuu ja painikkeiden tekstien kontrastit eivät ole riittäviä.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • Useita ongelmia

5. Uutiskirjearkiston uutiskirjeet

Kolmannen osapuolen järjestelmän tuottamat arkistoidut uutiskirjeet eivät ole saavutettavia. Digipalvelulaki ei koske sähköpostiviestintää, mutta se koskee sivustolla julkaistavaa uutiskirjearkistoa.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • Useita ongelmia

6. Tapahtumien ilmoittautumislomake

Kolmannen osapuolen järjestelmän tuottamat ilmoittautumislomakkeet eivät välttämättä ole täysin saavutettavia.

Vaatimukset jotka eivät täyty

7. Sivujen HTML-koodi

W3C:n HTML-koodin validaattori ilmoittaa tietyistä virheistä suositusten noudattamisessa sivuston eri sivuilla. Niillä ei todennäköisesti ole käytännön merkitystä saavutettavuudelle.

Vaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.1 Jäsentäminen

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on vanhoja toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, vanhoja uutisia, blogikirjoituksia, uutiskirjeitä ja muuta vanhaa sisältöä, jonka saavutettavaksi saattaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin.

Lainsäädännön piiriin kuulumattomat sisällöt
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: (vaihde) 0295 016 000