Suomen Potilasliitto

Suomen Potilasliitto logo

Suomen Potilasliitto ry on potilaiden aloitteesta vuonna 1970 perustettu potilasyhdistys. Liiton asioita hoitaa ja toimintaa ohjaa liiton varsinaisessa vuosikokouksessa valitut 12 hallituksen jäsentä sekä joka toinen vuosi valittu liiton hallituksen puheenjohtaja.

Liiton tarkoituksena on kehittää ja edistää terveyden- ja sosiaalihuollon potilasasiakkaan sosiaali- ja oikeusturvaa ja edistää yleistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa maassamme. Suomen Potilasliitto seuraa mm. potilaiden oikeuksien kunnioittamista ja että potilaat saavat hyvän hoidon.

Lue lisää Suomen Potilasliiton sivuilta