Orton Invalidisäätiö

Orton logo

Orton on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, kivunhoitoon ja terapiapalveluihin erikoistunut terveysalan toimija.

Luusto- ja sidekudossairaudet
Ortonissa toimii harvinaisten luustosairauksien sekä perinnöllisten sidekudossairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä poliklinikka. Poliklinikka tarjoaa hoitoa aikuistuville ja aikuisille potilaille yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman pohjalta. Potilaat tarvitsevat tavallisesti säännöllistä ja asiantuntevaa seurantaa, hoitoa ja kuntoutusta läpi elämän.

Näihin potilasryhmiin kuuluu noin tuhat suomalaista eri puolilla maata. Sidekudossairauksien seurauksista aiheutuu nivelten ylitaipuisuutta ja sijoiltaanmenoa, sydänläppien vuotoa, mustelma-alttiutta, lihaskipuja ja –heikkoutta sekä verisuonten, näön ja kuulon heikkoutta. Harvinaisiin luustosairauksiin (luustodysplasia) liittyy usein lyhytkasvuisuutta, selkärangan ja nivelten virheasentoja sekä jäykistymistä, nivelrikkoa ja joskus myös luiden murtumariskiä.

Lue lisää Invalidisäätiön sivuilta