Olet täällä

Epilepsialiitto ry

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa ja tehdä hyvää epilepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi. Olemalla mukana rakennat välittävää epilepsiayhteisöä!
Kaikki ovat tervetulleita mukaan yhteisöömme: epilepsiaa sairastavat ihmiset ja heidän perheenjäsenensä, ammattilaiset ja opiskelijat sekä muuten epilepsiasta kiinnostuneet henkilöt. Epilepsiayhdistykset (23) ovat Epilepsialiiton jäsenjärjestöjä.

Tehtävämme on:
•    Edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä
•    Koota ja välittää tietoa epilepsiasta ja sen kanssa elämisestä
•    Tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä ja heidän läheisiään
•    Edistää vapaaehtoistoimintaa
•    Hankkia resursseja epilepsiatyöhön

Toiminnan tavoitteena on edistää harvinaisepilepsiaa ja/tai vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä arjen hallintaa, verkostoitumista ja voimaantumista.
•    Järjestämme vertais-, koulutus- ja virkistystapahtumia kohderyhmille. Lisätietoja www.epilepsia.fi -sivulta tapahtumat-osiosta.
•    Tuotamme infolehtisiä ja asiantuntijatietoa harvinaisepilepsioista.
•    Seuraamme Harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman toteutumista ja ohjelmanmukaisten suositusten etenemistä

Toimintaa koordinoi vapaaehtoista koottu harvinaiset ja vaikeahoitoiset epilepsiat toimikunta. Jäsenet ovat harvinaisepilepsiaa sairastavia, läheisiä ja asiantuntijoita, jotka toimivat vertaistukena muille harvinaisepilepsiaa tai vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätietoja täällä.

Päivitetty 26.10.2016.