Olet täällä

Kosketusviestit kaikkien arjessa

valokuva: kaksi kättä pitävät kiinni toisistaan, taustalla sininen taivas

Vuonna 2017 Harvinaisten sairauksien päivän teema on tutkimus. Tutkimus voi kohdentua erilaisiin asioihin eri harvinaissairauksien kohdalla. Aina kyse ei ole lääketieteestä tai hoitoon liittyvästä tutkimuksesta vaan arjen tarpeesta nouseva oivallus voi johtaa kokemustiedon laajentumiseen tutkimukseksi. Kosketusviestien kehittäjä Riitta Lahtinen kertoo oman tarinansa.

Aloimme kehittää kosketusviestejä arkisen kommunikaation tueksi mieheni kanssa. Puolisollani on Usherin syndrooma, joka tarkoittaa kuulo- ja näkövamman yhdistelmää. Kuulo-näkövamman edetessä opettelimme uusia kommunikaatiomenetelmiä kuten kädestä käteen sormittamista ja viittomia.

Arjessa on paljon tilanteita, joissa kädet on varattu. Tiskatessa tai tietokoneella kirjoittaessa sormittaminen tai viittominen kädestä käteen ei onnistu. Huomasimme, että sovitut keholliset kosketusviestit eli haptiisit ovat oiva ratkaisu näihin tilanteisiin. Aloimme tutkia ja kehittää niitä 25 vuotta sitten.

Ensimmäisiä haptiiseja olivat ”tulin tähän”, ”vaihdan puolta”, ”wc”, ”rakastan sinua” ja ”kahvi”. Hyvin nopeasti mukaan tulivat selkään piirretyt ilmeiden sekä tilojen ja suuntien ilmaisut orientaatiota helpottamaan. Nykyään käytämme satoja erilaisia kosketusviestejä, ja ilmaisut kehittyvät koko ajan.

Käytännön kokemustieto ja tutkimus yhdistyivät ja veivät mukanaan. Väittelin sosiaalishaptisesta kommunikaatiosta vuonna 2008. Tutkimus on edennyt Helsingin yliopiston ISE-tutkimusryhmässä niin pitkälle, että kosketusviestejä tutkitaan eri käyttäjäryhmien kuten autistien, kehitysvammaisten, dementoituneiden sekä kuulevien ja näkevien lasten kanssa.

Vuosien aikana käyttäjäryhmät ovat kasvaneet ja haptiiseja käytetään useissa eri maissa. Kosketusviestejä on helppo soveltaa tarpeen mukaan erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille.

Viimeisimpiä kehittämisen alueita ovat kehotarinat, kosketusviestit päiväkodissa, sairaalahaptiisit sekä opaskoiran käyttäjien haptiisit. Myös älyvaatteissa toimivia haptiiseja kehitetään: ensimmäisiä ilmehaptiiseja tunnistetaan jo päälle puettavien vaatteiden kautta.

Riitta Lahtinen, KT
kommunikaatiopäällikkö, Suomen Kuurosokeat ry

Lähteet:
Lahtinen, R. & Palmer, R. (2014) Kehotarinoita haptiiseilla. Kosketusviestejä kaikenikäisille.
Lahtinen, R. (2005) Sosiaaliset pikaviestit. Suomen Kuurosokeat.
Haptiisit eli kosketusviestit sairaalassa